اوژنول

محصول اوژنول کیمیا فارمد پژوهان با دارا بودن خواصی تسکین بخشی و التهابی زدایی در دندانپزشکی دارای کاربردهای متنوعی می باشد. اوژنول به عنوان سیلر روت کانال و نیز در ترکیب با زینک اکساید با تشکیل سمان دندانی و پر کننده موفقت در رستوریشن های دندانی، استفاده قرار می گیرد.

  • دارای خواص آنتی باکتریال، تسکین درد و آنتی اکسیدانت
  • تسکین درد دندان و التهاب پالپ دندانی
  • استفاده در تهیه سمان دندانی O.E.
اوژنول
2000000 ریال

مطالب مرتبط

فهرست