هموتوس (محلول هموستات)

محصول بافر شده  آلومینیوم کلراید 25%، با فرمولاسیون انحصاری کیمیا فارمد پژوهان، در خلال اجرا رستوزیشنهای و تکنیک ها متنوع دندانپزشکی با هدف کنترل موثر خونریزی (خونبد) مورد استفاده قرار می گیرد. مکانیزم عملکردی آن ناشی از واکنش شیمیایی با پروتئین- های خون می باشد که به صورت سریع و موثر خونریزی های جزیی را متوقف می نماید. این ترکیب فاقد اپی نفرین می باشد و بدون بر جای گذاشتن لکه یا ایجاد حساسیت دندانی اثر منفی بروی استحکام باندینگ نمی گذارد. این محصول جهت کنترل و توقف خونریزی در موارد زیر پیشنهاد می گردد:

  • حین آماده سازی کانال، تهیه کرون و در زمان قالبگیری
  • حین آماده سازی کانال، قراردادن پرکننده ها، پایه های سیمانی و سمان کردن اینله و کرون
  • در خلال جراحی لثه و جرم گیری دندان

 

هموتوس (محلول هموستات):
1650000 ریال

مطالب مرتبط

فهرست