کامپوزیت دندانی

کامپوزیت دندانی

این ترکیب از مخلوط کردن مواد پلیمری و سرامیکی تهیه می گردد و جهت پر کردن حفرات دندانی کاربرد دارد. از جمله ویژگی های این ترکیب این است که با رنگ مشابه با رنگ دندان فرد قابل تهیه می باشد. پس از قراردادن این مواد بروی حفره دندانی، با تابش نور آبی با طول موج ویژه این ماده سفت می گردد. مزیت ویژه این کامپوزیت درمقایسه با آمالگام حفظ زیبایی دندان در حین بازسازی می باشد. همچنین در مقایسه با آمالگام ، دندان پزشک نیاز کمتری به تراشیدن دندان دارد.

مطالب مرتبط

فهرست