خمیر کلسیم هیدروکساید

خمیر کلسیم هیدروکساید

خمیر کلسیم هیدروکساید حاوی ترکیب هیدروکسید کلسیم به عنوان ماده ضدعفونی کننده کانال دندانی مورد استفاده قرار می گیرد. معمولا در فرمولاسیون این ترکیب سولفات باریم نیز افزوده می شود که به ان خاصیت رادیو پک می دهد. خمیر کلسیم هیدروکساید به عنوان داروی گندزدایی داخل کانال دندانی به کار می رود. این ترکیب همچنین سبب تسریع روند ترمیم آسیب های پری ایپکال می شود ولیکن در درون کانال تاثیر منفی بروی مهر و موم اپیکالی ندارد.

برخی دیگر از ویژگی های این محصول عبارتند از:

  • کاربرد جهت پالیکتومی و پالپ کپنگ
  • قابل کاربرد در درمان کانالهای لیکیج دار، اپکسیفیکاسیون
  • پرکردن موقت کانال

مطالب مرتبط

فهرست