لایت کیور

دستگاه لایت کیور جهت فعال سازی فرایند پلیمریزاسیون خمیر کامپوزیت که در ترمیم پوسیدگی دندان کاربرد دارد بکار می رود. فرایند پلیمرازاسیون موجب سفت و محکم شدن خمیر کامپوزیت می شود. در واقع دندانپزشک ابتدا حفره پوسیدگی دندان را با خمیر کامپوزیت پر می کند و سپس به کمک دستگاه لایت کیور تفنگی این ماده را به پلیمر سفت و محکم تبدیل می کند.

مطالب مرتبط

فهرست